Ing. Michaela Dejmková

vedoucí správy kanceláře

Kontakt:

V roce 2013 ukončila studium na Mendlově univerzitě v Brně, Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií, obor Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů se specializací na veřejnou správu. Od roku 2014 pracuje v advokátní kanceláři na pozici vedoucí správy kanceláře.

V přechozích letech absolvovala školení marketingu, občanská sdružení v novém občanském zákoníku a dále pak školení na problematiku fondů EU.

Zpět na celý tým AKSŠP