JUDr. Jitka Gregorová (Jordánová)

advokátka

Specializace:
  • Rodinné právo
  • Soukromé právo
  • Korporátní právo
  • Insolvenční právo
  • Pracovní právo
Kontakt:

V roce 2013 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době pracuje jako advokátka a zároveň působí jako interní doktorandka na katedře soukromého práva a civilního procesu na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci svého magisterského studia absolvovala v akademickém roce 2009/2010 semestrální pobyt na milánské univerzitě Università degli Studi di Milano, na který navázala semestrálním výzkumným pobytem během doktorského studia v akademickém roce 2014/2015. V roce 2017 úspěšně obhájila titul JUDr. na PF UPOL.

V rámci své praxe se zaměřuje především na rodinné a pracovní právo a dále na smluvní agendu

Hovoří anglicky a italsky.

Zpět na celý tým AKSŠP