Mgr. Veronika Krahulcová

advokátní koncipientka

Specializace:
  • Závazkové právo
  • Exekuce a výkon rozhodnutí
  • Pracovní právo
  • Rodinné právo
  • Právo opatrovnictví a svéprávnosti
Kontakt:

Od roku 2013 působila ve Studentské právní poradně Právnické fakulty v Olomouci a angažovala se ve výuce práva na základních školách. V roce 2016 ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V advokacii působí od roku 2016.

V praxi se zaměřuje zejména na smluvní agendu občanského, rodinného, pracovního práva a výkon exekuce a rozhodnutí. Svou praxi rozšířila o oblast opatrovnictví a svéprávnosti osob.

Zpět na celý tým AKSŠP