Mgr. Bc. Andrea Novosadová

advokátka

Specializace:
  • Soukromé právo
  • Rodinné právo
  • Trestní právo
  • Právní vztahy k nemovitostem
Kontakt:

V roce 2010 ukončila magisterské studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň bakalářské studium Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v oborech psychologie a sociologie. V advokacii působí od roku 2010. V roce 2014 absolvovala advokátní zkoušku.

V praxi se zaměřuje zejména na občanské právo, rodinné právo, trestní právo a právní vztahy k nemovitostem.

Zpět na celý tým AKSŠP