JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

advokát

Specializace:
  • Rodinné právo
  • Soukromé právo
  • Korporátní právo
  • Insolvenční právo
  • Exekuce a výkon rozhodnutí
  • Rozhodčí řízení
Kontakt:

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde po absolvování magisterského studia obhájil titul JUDr. a úspěšně ukončil studium v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy, v oboru Občanské právo, ve kterém získal titul Ph.D. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje především na oblast rodinného práva a civilního procesu.

Během svého studia absolvoval stáž na Právnické fakultě Slezské Univerzity v Katowicích (Polsko) a vědecký pobyt na Právnické fakultě Univerzity v San Diegu a Berkeleyv Klaifornii (USA).

Podílel se na přípravě vládního návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních, je autorem odborných článků zaměřených na rodinné právo a civilní proces, spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku, výukových pomůcek, učebnice rodinného práva a učebnice civilního procesu. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem řady grantových projektů. Působí v advokacii a na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zpět na celý tým AKSŠP